Krajské kolo přírodovědné soutěže „Poznej a chraň!“           

02.05.2024

Do Zlína do Krajské knihovny Fr. Bartoše se v úterý 30. dubna sjelo celkem 14 tříčlenných týmů, které postoupily ze 4 oblastních kol této soutěže. Naši školu velmi pěkně reprezentoval tým ve složení:

Evelin Massa (6.A), Tadeáš Hajda (6.A) a Linda Strnadová (7.A).

Krajské kolo stejně jako kolo oblastní mělo téma soutěže "Voda, voděnka". Žáci vyplňovali test, poznávali 20 přírodnin z fauny a flóry a nakonec prezentovali svůj projekt s názvem "Rybníky Slavičína".

Ve velké konkurenci se umístili na vynikajícím 4. místě. Všem gratuluji k dalšímu úspěchu a chválím za aktivní svědomitou přípravu, ukázkovou spolupráci v týmu a příkladné chování.

                                                                                                                                            Mgr. Hana Majeriková