ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO PRO DŮCHODCE


Z důvodů rostoucích nákladů na energie se od 1. 3. 2024
zvyšuje cena stravného na 95 Kč.


Aktuální informace

Ceny stravného ve školní jídelně ZŠ Slavičín

Vzhledem ke zvýšení cen potravin se s platností od 1. 9. 2023 zvyšuje cena stravného žákům a to následovně:

7 – 10 let: 32,-Kč        11 – 14 let: 34,-Kč             15 let a více: 37,-Kč

/Zařazení do věkových skupin se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce /tedy období od 1. 9. - 31. 8./

Renata Hrabinová
Vedoucí školní jídelny


Výdej stravy pro cizí strávníky (jídlonosiče x konzumace v jídelně) 10,30 – 11,00 hod.

Výdej stravy pro žáky, studenty a zaměstnance 11,20 – 13,30 hod.

Vzhledem k velkému počtu přihlašovaných obědů v ranních hodinách bude objednávání uzavřeno ráno v 6.00 hodin. Ostatní činnosti (např. odhlášení obědů v případě nemoci) na terminálu nebudou omezeny.
Školní jídelna chce maximálně vycházet vstříc internetovému objednávání. Není však možné zajistit kvalitní uvaření dvou jídel po dodatečném objednání velkého počtu porcí. Prosím, využívejte možnosti a objednávejte si obědy dostatečně včas. I nadále bude možné náhlé změny řešit telefonicky.