ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO BÝVALÝM ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY

Z důvodů změn, které přinesl konsolidační balíček schválený s platností od 1. 1. 2024, již nelze nadále poskytovat bývalým zaměstnancům zvýhodněnou cenu stravného, ale je nutné na ně nahlížet jako na ostatní cizí strávníky, protože na rozdíl mezi zvýhodněnou cenou oběda a cenou oběda ve výši pro cizí strávníky se nově pohlíží jako na nepeněžní příjem, který by podléhal zdanění a zákonným odvodům, se od 1. 2. 2024 zvyšuje cena stravného na 85Kč.


Aktuální informace

Ceny stravného ve školní jídelně ZŠ Slavičín

Vzhledem ke zvýšení cen potravin se s platností od 1. 9. 2023 zvyšuje cena stravného žákům a to následovně:

7 – 10 let: 32,-Kč        11 – 14 let: 34,-Kč             15 let a více: 37,-Kč

/Zařazení do věkových skupin se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce /tedy období od 1. 9. - 31. 8./

Renata Hrabinová
Vedoucí školní jídelny


Výdej stravy pro cizí strávníky (jídlonosiče x konzumace v jídelně) 10,30 – 11,00 hod.

Výdej stravy pro žáky, studenty a zaměstnance 11,20 – 13,30 hod.

Vzhledem k velkému počtu přihlašovaných obědů v ranních hodinách bude objednávání uzavřeno ráno v 6.00 hodin. Ostatní činnosti (např. odhlášení obědů v případě nemoci) na terminálu nebudou omezeny.
Školní jídelna chce maximálně vycházet vstříc internetovému objednávání. Není však možné zajistit kvalitní uvaření dvou jídel po dodatečném objednání velkého počtu porcí. Prosím, využívejte možnosti a objednávejte si obědy dostatečně včas. I nadále bude možné náhlé změny řešit telefonicky.