Měsíční plán činností

Školní družina připravuje na měsíc únor

  • Zimní sportování na školním hřišti
  • Vyrábíme "Valentýnky"

  • Zvyky a tradice o masopustu, vyrábíme masky.

  • Netradiční sportovní hry.

  • Kamarádi – kamarádské vztahy, kresba a hry.

Školní klub připravuje na měsíc únor

  • Třetí úterý v měsíci Literární kavárna 
  • Druhá středa v měsíci Filmové odpoledne
  • První čtvrtek v měsíci Kreativní odpoledne
  • Druhá středa v měsíci Filmové odpoledne