Měsíční plán činností školní družiny a klubu

Školní družina připravuje na měsíc červen

  • Fantazijní zvířata – tvoříme, kreslíme.

  • Den Oceánů.

  • Letní olympijské hry.

  • Konec školního roku – závěrečná akce


Školní klub připravuje na měsíc červen

  • Třetí úterý v měsíci Literární kavárna – ŠK.

  • Druhá středa v měsíci Filmové odpoledne – ŠK.

  • První čtvrtek v měsíci Kreativní odpoledne – ŠK.

  • Druhá středa v měsíci Filmové odpoledne – ŠK.

  • Den dětí - připravujeme se na prázdniny – ŠK.

  • Úklid ŠK.