Měsíční plán činností

Školní družina připravuje na měsíc říjen

  • Individuální zahájení činnosti v zájmových útvarech školního klubu: Roztleskávačky, Dramatický kroužek, Relax, Mažoretky, Darebáček, Šipky, Keramická dílna, Slavičánek, Výtvarný kroužek, Míčovky, Zumba, Gymnastika, Montessori hrátky, Italština.
  • Halloweenský den v ŠD.
  • Turnaj v Bingu.
  • Barevný podzim - tvoření z přírodnin a podzimních plodů. Vyrábíme skřítka Podzimníčka.
  • Týden se stromy - příroda na podzim, Den stromů, práce na poli.
  • Mezinárodní den hudby.