Poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště při naší škole

Školní poradenské pracoviště je tým pedagogů, kteří úzce spolupracují a zajišťují poradenské služby nejen jednotlivým žákům a třídním kolektivům, ale i rodičům a pedagogům školy.

Cíle poradenského pracoviště:

 • poskytovat včas a profesionálně pomoc těm, kteří ji potřebují,
 • přistupovat individuálně ke každému žákovi,
 • pomáhat žákům ohroženým školním neúspěchem,
 • pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (realizace podpůrných opatření),
 • pomáhat žákům s další profesní orientací,
 • realizovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • hledat cesty k řešení problémů šikany, záškoláctví či dalších specifických potíží,
 • zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • poskytovat konzultační pomoc zákonným zástupcům,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům,
 • zlepšovat sociální klima ve třídách,
 • koordinovat služby s ostatními pedagogickými zařízeními, jako jsou pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, úřady práce.

Členové poradenského pracoviště, kontakty:

PaedDr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy – kariérový poradce pro volbu povolání: reditel@zsslavicin.cz
Mgr. Gabriela Šuráňová – školní metodička prevence: suranova@zsslavicin.cz
Mgr. Darja Konečná – výchovná poradkyně pro žáky 1. – 4. ročníku: zssl.konecna@email.cz
Mgr. Hana Kovářová – školní speciální pedagožka: zssl.kovarova@email.cz . Možnost konzultace po předchozí domluvě v pondělí
                                        12.30 - 14.00. Telefonní kontakt 737 933 219
Mgr. Naděžda Zemánková – výchovná poradkyně pro žáky 5. – 9. ročníku: zemankova@zsslavicin.cz
Mgr. Klára Sukaná - školní psycholog /externí pracovník/, www.klarasukana.cz, email: terapie@klarasukana.cz, mob.: +420 777 239 129


PaedDr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy