Filip Tomeček z 9. A se v průběhu tohoto týdne společně s dalšími 30 žáky z celé České republiky účastnil celostátního kola dějepisné olympiády v Hradci Králové. Své znalosti o českém středověku prokázal v testu, vypracoval práci o královském hradu Brumov, jejíž součástí byl i komiks, který vymyslel a nakreslil, a tuto práci prezentoval před...

Dne 7. 6. 2024 žáci třetích ročníků zahájili etapu školních výletů na 1. stupni ZŠ. Jejich cesty vedly do Rožnova pod Radhoštěm, kde nejprve navštívili Valašskou dědinu. Celý areál dětem vdechl nostalgii dřívějšího způsobu života zdejších lidí. Žáci procházeli staré chaloupky, ve kterých měli možnost vidět tamější zázemí a podmínky rodinných...

Čtvrtek obvykle bývá dnem, kdy šipkovna v budově školy zeje prázdnotou, to ale 6. 6. změnily děti ze školní družiny. V rámci dnes již tradiční spolupráce šipkovnu naplnilo 12 dětí, které si chtěly vyzkoušet tento sport, jenž má většina z nás spojený spíše s prostředím restauračních zařízení. Lidé běžně znají šipkové hry typu 501 nebo možná cricket,...

V pátek 31. 5. 2024 se členové dramatického kroužku zúčastnili velké kulturní akce, a to 64. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Nejdříve shlédli norský dobrodružný film Stine a její cesta domů. Dalším a velmi zajímavým bodem tohoto dne byl na zlínském zámku Workshop ruchování se Studiem Beep. Děti se v daný okamžik...