Historie školy

Po první světové válce a vzniku československé republiky byl Slavičín městečkem s 1133 obyvateli, které leželo sice v krásném, ale velmi chudém kraji, kam technický pokrok pronikal velmi pomalu. Hlavním zaměstnáním většiny obyvatel bylo nepříliš výnosné zemědělství. Významným přilepšením pro řadu rodin a zároveň zvláštností tohoto kraje bylo zvěrokleštičství. Jediným větším průmyslovým podnikem v této oblasti dlouho zůstávala továrna na výrobu obuvi Japis.

Jednou z cest rozvoje Slavičínska bylo i zlepšení podmínek pro vzdělávání zdejších obyvatel. Ačkoli počátky slavičínského školství sahají až do roku 1577, kdy zde první školu zřídil držitel biskupského léna Jan Skrbenský z Hříště, a ačkoliv už v 18. století Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku, ještě v roce 1900 bylo podle sčítání na Slavičínsku 20% obyvatel negramotných. A to byla obecná škola, která podle zákona
z roku 1896 poskytovala základní vzdělání, nejen ve Slavičíně, ale i ve všech okolních obcích. První zděnou budovu dostala slavičínská škola už v roce 1807. Dvojtřídní škola postavená po požáru v roce 1867 však brzy nestačila, a tak nová budova obecné školy z roku 1910 už měla šest tříd, dva kabinety a sborovnu.

Myšlenka na založení měšťanské školy však nenašla hned jednoznačnou podporu. Dne 4. září 1922 byly všechny překážky překonány a do měšťanské školy mohlo být zapsáno prvních 93 žáků ze Slavičína a okolních obcí. Vyučování v obvodové smíšené Měšťanské škole ve Slavičíně bylo slavnostně zahájeno 5. září 1922. V 1.A třídě zasedlo do lavic 50 chlapců, v 1.B třídě 43 děvčat. Protože měšťanská škola neměla vlastní budovu, vyučovalo se ve třídách obecné školy, byly používány její pomůcky i knihy a také řada učitelů obecné školy učila na škole měšťanské, ačkoliv jim za tuto práci nenáležel plat. Zároveň probíhala jednání o stavbě nové budov. Bylo rozhodnuto ji postavit na místě staré školy z roku 1867. Tempo prací bylo obdivuhodné. Firma Jirásek z Uherského Brodu začala s demolicí 15. února 1923 a již 17. září téhož roku 181 žáků
a 8 učitelů slavnostně zahájilo vyučování v nové čtyřtřídní škole vybavené moderním nábytkem. Součástí školního areálu byla i zimní a letní tělocvična a zahrada, na kterou byla odkoupena část farské louky…..

Žáci 7.A se v hodině anglického jazyka zúčastnili senzorické výuky. A to ochutnávání potravin se zavázanýma očima. Všichni přinesli nakrájené potraviny tzv. ready to eat v malých krabičkách. Už jste někdy ochutnali červíka v kari koření? Ano, i takové speciality jsme měli možnost ochutnat. Užili jsme si spoustu legrace.

Práce policie, trestná činnosti páchaná na dětech a mladistvých, trestní odpovědnost, nebezpečí
v reálném i virtuálním světě – to všechno byla témata besed s nprap. Ivanem Mikulkou, které proběhly v rámci prevence rizikového chování. Ty byly určeny žákům pátých a osmých tříd a přispěly k tomu, aby se naši žáci dokázali snáz orientovat v...