ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


ŠVP je zkratka pro školní vzdělávací program. Jedná se o zásadní dokument vytvářený školou na základě rámcového vzdělávacího programu. ŠVP podrobně rozpracovává základní informace o školní družině a klubu (klíčové kompetence žáka, personální zabezpečen, hygienické podmínky…..)..
Školní vzdělávací program je vytvářen pedagogickými zaměstnanci a je schvalován a vydáván ředitelem školy. Program se upravuje podle změn RVP a podle možností a potřeb školy.