Projekty školy


Bádáme v okolí ZŠ Vlára

Zahrada nejen pro žáky

Naše škola si dlouhodobě klade za cíl pěstovat v žácích lásku k přírodě a k místu, kde žijí. Jak a kde lépe rozvíjet tento vztah než badatelskou orientovanou výukou v přírodní učebně. Po získání finanční dotace ze Zlínského kraje se nám v rámci projektu Bádáme v okolí ZŠ Vlára takové místo podařilo vytvořit.

V současné době slouží přírodní učebna se zahradou u hlavní školní budovy žákům k výuce přírodních věd a praktických činností. Je volně přístupná také veřejnosti. Obyvatelé města mohou v přírodní učebně načerpat inspiraci pro vlastní zahradničení, odpočinou si na procházce městem a něčemu novému se také naučit. Přírodní zahrada je vybavena vyvýšenými záhony, kompostérem a je osázena bylinkami i okrasnými keři. Veškerá výsadba je označena keramickými cedulkami a QR kódy, takže každý návštěvník zjistí o rostlinách veškeré potřebné informace. Pro zvířecí návštěvníky jsou připraveny biodiverzitní prvky - budky, krmítka a hmyzí domečky.

Rád bych poděkoval žákům a učitelům, kteří se o vybudovaní přírodní učebny a zahrady přičinili. Rovněž městu Slavičín za finanční podporu projektu. Věřím, že toto místo bude dlouho zdobit okolí školy a naše město.

PaedDr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy  

SCIO - PEČUJEME O VZDĚLÁVÁNÍ

22. 9. 2020

Za zapojení do projektů získáváme značku Pečujeme o vzdělávání.


SCIO - OCENĚNÍ V NÁRODNÍM TESTOVÁNÍ MA PRO PÁTÉ TŘÍDY

23. 7. 2019

za nejlepší výsledek v kraji: Zlínský krajVYTVOŘENÍ UČEBNY TECHNICKÝCH ŘEMESEL A PŘÍRODOPISU

11. 7. 2019

Cílem projektu jsou rekonstrukce a pořízení vybavení do technické učebny dílen a do učebny přírodopisu za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: technické a řemeslné obory a přírodní vědy.

"Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie". Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008147. Celkové náklady projektu byly 2 682 000,-Kč a výše dotace byla 2 469 817,- Kč.