Projekty školy


SCIO - PEČUJEME O VZDĚLÁVÁNÍ

22. 9. 2020

Za zapojení do projektů získáváme značku Pečujeme o vzdělávání.


SCIO - OCENĚNÍ V NÁRODNÍM TESTOVÁNÍ MA PRO PÁTÉ TŘÍDY

23. 7. 2019

za nejlepší výsledek v kraji: Zlínský krajVYTVOŘENÍ UČEBNY TECHNICKÝCH ŘEMESEL A PŘÍRODOPISU

11. 7. 2019

Cílem projektu jsou rekonstrukce a pořízení vybavení do technické učebny dílen a do učebny přírodopisu za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: technické a řemeslné obory a přírodní vědy.

"Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie". Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008147. Celkové náklady projektu byly 2 682 000,-Kč a výše dotace byla 2 469 817,- Kč.