EDUPAGE 

Webová stránka školy: zsslavicin.edupage.org
Naše škola využívá školní informační systém EduPage, ve kterém si žáci a jejich rodiče mohou prohlédnout veškeré informace o průběhu vzdělávání žáka a také informace o dění ve škole. Do školního informačního systému je možné se přihlásit prostřednictvím internetu pomocí počítače, tabletu nebo aplikací v mobilního telefonu. Školní informační systém nabízí například tyto funkce: 

Zprávy 

  • přehled všech nových zpráv z dění v EduPage, jako jsou například nové známky, domácí úkoly, písemné práce, školní události, absence, suplování, zprávy rodičům a další možnost přímo komunikovat s učiteli 

Třídní kniha

  • možnost nahlédnout do třídní knihy dané třídy, zjistit probírané učivo

Známky

  • celkový přehled všech známek, pochval, upozornění rodičům a výchovných opatření

Docházka

  • možnost zkontrolovat docházku Vašeho dítěte
  • elektronické omlouvání žáka 

Domácí úkoly

  • přehled zadaných domácích úkolů 

Rozvrh hodin

  • rozvrh hodin na daný školní rok 

Aplikace pro mobilní telefony a tablety 

  • EduPage můžete pohodlně používat také v mobilním telefonu nebo tabletu. Stáhněte si aplikaci pro zařízení se systémem Android nebo iOS.

V případě potřeby kontaktujte administrátora EduPage: Ing. Hana Vyoralová, vyoralova@zsslavicin.cz