Zajištění bezpečnosti školního prostředí


Vážení rodiče, z důvodu zajištění větší bezpečnosti Vašich dětí, zamezení pohybu cizích osob ve škole a krádeží, respektujte tato ustanovení: 

  • Obě školní budovy školy (I. a II. stupně) jsou zajištěny elektronickým zabezpečovacím systémem. Před začátkem a po skončení vyučování dohlíží v prostorách vstupu do budovy pověřené osoby. 
  • Před vstupem do školy oznamte svoji totožnost, jméno a třídu žáka u vstupního terminálu. 
  • Rodiče žáků 1. – 4. tříd mohou na své děti čekat po ukončení vyučování pouze před budovou školy. 
  • Do školní jídelny bude možný vstup pouze s použitím stravovací karty u vstupního terminálu. 
  • Dřevěný pavilon – školní družina. Budova dřevěného pavilonu bude po celý den uzamčena. Dítě ze školní družiny vyzvedává rodič (zákonný zástupce) po upozornění vychovatelky signálem zvonku na hlavních vstupních dveřích dřevěného pavilonu. Rodiče žáků nevstupují do budovy.  Děkujeme za pochopení a dodržování těchto pravidel. 


Víte s čím se může vaše dítě setkat na internetu? 


Online svět skrývá pro děti celou řadu hrozeb – kybernetická šikana, stránky a videa plná násilí, navazování kontaktů s lidmi vystupujícími pod smyšlenou identitou, apod. Nabízíme vám několik typů, jak můžete vy – rodiče přispět k jejich bezpečnosti v online prostředí: Sledujte stránky, které dítě navštěvuje. Pokud zjistíte, že se jedná o nevhodné stránky nebo odhalíte smazanou historii navštívených internetových stránek, promluvte o tom s dítětem. Zkontrolujte nastavení sociálních sítí vašich dětí. Kontrolujte příspěvky, komunikaci dětí, jejich přátele. Dítě by například mělo svou "zeď" na Facebooku sdílet pouze s ověřenými přáteli, nikoliv se všemi uživateli této sociální sítě. Pamatujte také na to, že sám Facebook založení profilu dětem do 13 let zakazuje. Poučte dítě, aby neodpovídalo na obtěžující nebo šikanující zprávy. Útočník zpravidla tuto reakci očekává a zvyšuje zákeřnost svých útoků. Zasáhněte z pozice rodiče. Pokud je to nutné, požádejte o pomoc školu (třídního učitele, metodičku prevence), případně policii. Vysvětlete dítěti, jak je to
s důvěrnými informacemi. Žádná instituce nevyžaduje sdělování důvěrných údajů, například jmen nebo hesel, přes e-mail či chat. Také by děti nikde neměly poskytovat důvěrné informace o sobě, rodině, fotografie. Ne všechno na internetu je pravda. Dětem objasněte, že ne všechny zprávy na internetu pochází ze spolehlivého a důvěryhodného zdroje. Obzvlášť nebezpečné může být "klikání" na podezřelé adresy v honbě
za ziskem šokujících informací nebo zábavného obsahu. Chcete se dozvědět víc? 

Navštivte stránky – www.e-bezpeci.cz, www.seznamsebezpecne.cz