Časový plán třídních schůzek a konzultačních dnů
školní rok 2023/2024

7. září 2023 čtvrtek úvodní schůzky 5. ročníku

12. září 2023 úterý úvodní schůzky 6. ročníku

19. září 2023 úterý úvodní třídní schůzky 1. ročníku

3. října 2023 úterý úvodní schůzka přípravné třídy

13. listopadu 2023 pondělí třídní schůzky 1. – 4. ročník

14. listopadu 2023 úterý třídní schůzky 5. – 9. ročník

16. ledna 2024 úterý konzultační den

9. dubna 2024 úterý konzultační den

20. května 2024 pondělí třídní schůzky 1. – 4. ročník

21. května 2024 úterý třídní schůzky 5. – 8. ročník