ZÁKLADNÍ ŠKOLA - VLÁRA MÁ STATUT PLNĚ ORGANIZOVANÉ 28 -TŘÍDNÍ ŠKOLY, KTERÁ NAPLŇUJE ZVOLENÉ MOTO "ŠKOLA PRO VŠECHNY"

Aktuality - co se děje ve škole


V pátek 28. června se všichni žáci a jejich pedagogové sešli v příjemném prostřeni letní scény zámeckého parku, aby na společném programu ukončili školní rok 2023/2024.

Tak to byla jízda. Akce začala v pátek 14. 6. od 18 hod. a skončila v sobotu v 8.30 hod. Program byl velmi bohatý, bylo stále co dělat. Nejdříve jsme si udělaly trénink, kdy jsme nacvičovaly sestavu na vystoupení, pak jsme tančily Just dance, dále následovala hudební soutěž, kde jsme si všechny skvěle zazpívaly. Potom jsme se proměnily ve...

V pondělí dopoledne se ze školního hřiště nesla rytmická hudba a skandování. Nejmladší žáci naší školy, přípravná třída a 1. – 3. ročník, měli sportovní den. Děti byly rozděleny do smíšených družstev
a soutěžily jak v základních disciplínách, hodu míčkem, běhu na 50 metrů a skoku z místa, tak
i v zábavných disciplínách, skoku v pytlích, hodu...