Zeměpisná olympiáda

12.03.2024

Dvojnásobný úspěch v okresním kole zeměpisné olympiády

Skvělého výsledku dosáhli dva žáci ZŠ Slavičín – Vlára v okresním kole zeměpisné olympiády ve Zlíně. Konkurence mezi žáky byla velká, neboť se soutěže účastnilo několik desítek žáků v každé kategorii. Mladí geografové řešili úlohy teoretické i ryze mapové. V kategorii 6. ročníku získala 3. místo Evelin Massa z třídy 6. A. V nejstarší kategorii 8. – 9. ročníku získal 3. místo Filip Tomeček z třídy 9. A.

Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                                                       Mgr. Petr Malec