Zahájení výletů na 1. stupni

12.06.2024

Dne 7. 6. 2024 žáci třetích ročníků zahájili etapu školních výletů na 1. stupni ZŠ. Jejich cesty vedly do Rožnova pod Radhoštěm, kde nejprve navštívili Valašskou dědinu. Celý areál dětem vdechl nostalgii dřívějšího způsobu života zdejších lidí. Žáci procházeli staré chaloupky, ve kterých měli možnost vidět tamější zázemí a podmínky rodinných životů. Také měli možnost spatřit starou hájovnu, starou školu, místní kapli, zvířátka v přírodě a nakoupit si suvenýry spojené s daným místem. Pro většinu dětí byla volba suvenýru k zakoupení jasná – ručně vyráběné koště. Prohlídka celé vesnice byla doprovázena výkladem, který dětem pomohl si lépe představit dřívější způsob života a lépe mu porozumět. Celý areál v nás všech zanechal příjemné pocity, chaloupky a jejich okolí zavání prostým, avšak útulným
a spořádaným, dojmem.

Po zhlédnutí Valašské vesnice však výlet nekončil. Žáky čekala druhá část výletu, na kterou se těšili ze všeho nejvíce. Z Valašské vesnice jsme se přesunuli do campu, ve kterém na žáky čekal zábavný program v podobě Pohádkového lesa. Animátoři zábavného programu měli pro děti připravené různé soutěže, úkoly, prohlídku campu, nechyběly ani skoky na trampolíně a na závěr je čekal skupinový úkol – hledání pokladu v lese. Po vyčerpávajícím programu plném aktivit a zábavy se děti osvěžily zmrzlinou. Po sladkém zakončení výletu jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Po celou dobu se na nás sluníčko usmívalo, což nám průběh výletu jen zpestřovalo a dodávali energii. Výlet byl super!

Nakonec bychom chtěly moc poděkovat za skvělý doprovod paní vychovatelce Lence Tomečkové!

                                                            Mgr. Tereza Kalíková, Mgr. Dominika Štefaníková, Mgr. Jana Alexová