Velikonoční přípravy

01.04.2024

Během Pašijového týdne si žáci 1.stupně připomněli význam Velikonoc, jejich symboly, lidové zvyky 
a tradice. Svými výrobky a přáníčky vyzdobili nejen třídy a chodbu školy, ale také potěšili své rodiče.

                                                                                                                                             Mgr. Hana Strnadová