Sportovní den našich nejmladších

19.06.2024

V pondělí dopoledne se ze školního hřiště nesla rytmická hudba a skandování. Nejmladší žáci naší školy, přípravná třída a 1. – 3. ročník, měli sportovní den. Děti byly rozděleny do smíšených družstev
a soutěžily jak v základních disciplínách, hodu míčkem, běhu na 50 metrů a skoku z místa, tak
i v zábavných disciplínách, skoku v pytlích, hodu medicinbalem a střelbou na branku. Sportovního ducha neovlivnilo ani teplo a sluníčko. Že umí družstvo táhnout za jeden provaz se ukázalo při běhu družstev na 200 metrů, kdy velcí kamarádi popostrkovali ty menší a slabší až do cíle. Nad jejich hlavami se neslo skandování fanoušků : " Když nemůžeš, přidej víc … ."

Odměněni za svou snahu byli všichni sladkostmi, nejlepší družstva získala medaile, a nejlepší jednotlivci v základních disciplínách diplomy.

O překvapení se postaraly některé děti z přípravné a první třídy, které se svými výkony mohly téměř rovnat velkým třeťákům. V dalším ročníku sportovní soutěže se můžeme těšit na velkou konkurenci.

                                                                                                                                             Mgr. Hana Strnadová