Sportování, to nás baví

02.11.2023

Právě takhle se jmenoval program v městské knihovně, na který školní družina velmi ráda přijala pozvání.
Středeční odpoledne 1. listopadu nás přivítala paní knihovnice, a to ve sportovním dresu. Na úvod si pro děti připravila malou rozcvičku na protažení těla. Na otázku: "Jaké máte rádi sporty?" jí děti ochotně odpovídaly a pak všichni společně pronesli sportovní zdravici. Následoval jednotlivě výběr obrázků
s různými sporty, které soutěžící správně charakterizovali a přenášeli do cíle. Tento úkol byl u všech splněn na jedničku. V praktické části si též vyzkoušeli trefování míčku na cíl s použitím pádla. Dá se říci, že i nad touto disciplínou úspěšně vyzráli. Příjemná byla nejen sladká a slovní pochvala, ale
i chvilka bádání a listování z knih a časopisů. Paní knihovnici patří poděkování za zajímavé i poučné odpoledne.

                                                                                                                                                                Soňa Lysá