Recitační soutěž

17.02.2024


15.února 2024 se na druhém stupni naší školy konalo školní kolo recitační soutěže. Všichni recitující odvedli velký kus práce a patří jim za to velká pochvala.

Nejlépe se recitace povedla těmto žákům:

V mladší kategorii se na

3.místě umístily Amálie Kováčová a Alexandra Miklasová ze 6.B,

na 2.místě Amálie Machalová ze 6.C a

nejlepší recitaci předvedla Kristýna Daňhelová z 6.A třídy.

Ve starší kategorii na

3.místě skončila Naděžda Urbanová z 9.A,

na 2.místě Kateřina Tenglová z 8.C

a nejlepší výkon předvedla Karolína Kašparová ze třídy 9.A.

Všem recitujícím děkujeme a vítězkám přejeme úspěchy i v následném kole okrskovém.

                                                                                                Za Pk Čj Mgr.Ludmila Jandíková