Průvod sv. Martina v našem městě

14.11.2023

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr……

Svátek sv. Martina býval jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti čekaly na první sníh, hospodyně pekly svatomartinskou husu, martinské rohlíčky a koláče, zkrátka posvícení jak se patří.
I my dodržujeme tradice a již po deváté jsme oslavili sv. Martina lampionovým průvodem.
Celou akci nám svým zpěvem zahájily děti z kostelního sboru "Cecilčata" a průvod mohl vyjít ulicemi města. Kůň Landi v doprovodu s poníkem Ferdou, provázený dětmi s loučemi, lucerničkami a lampiony se vydal k Sokolovně.
Všechny účastníky uvítala příjemná hudba, čokoládové dukátky, sladké perníčky a odměnou byly také keramické podkovičky. K velké radosti dětí byla možnost se povozit na konících a tu také ve velké míře využily.
Jako každý rok si "dospěláci" vychutnávali svatomartinské víno a děti se zahřívaly horkým čajem
a moštem. K dispozici byly klobásy na grilu, a kdo chtěl, mohl si opéct na ohni svůj vlastní špekáček.
Velké nadšení u dětí vyvolal stánek se světelnými předměty, které ve tmě dělaly hezkou světelnou kulisu. Akci uzavřel ohňostroj, který uvedl v úžas jak děti tak dospělé.
Velké poděkování patří žákům naší školy, kteří vyrobili nejen podkovičky, ale také výzdobu, která navodila hezkou svatomartinskou atmosféru. Také děkujeme všem dobrovolníkům, pracovníkům školy
a Městu Slavičín.

                                                                                                                                  Vychovatelky školní družiny