Přírodovědný klokan

12.10.2023

Přírodovědný klokan

Ve středu 11. 10. 2023 se konala na naší škole soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž má vzbudit u žáků zájem o technické a přírodovědné obory. Pravidla jsou obdobná jako v matematickém klokanovi, který se každoročně na škole pořádá. Soutěžilo celkem 117 žáků z 8. a 9 ročníku v kategorii KADET. Soutěžící řešili celkem 24 úloh tří stupňů obtížnosti týkajících se znalostí z přírodopisu, zeměpisu, fyziky, matematiky a všeobecných znalostí.

Všem žákům děkujeme za účast a gratulujeme nejlepším řešitelům školního kola:

  • Jan Studenka 8.A
  • Karel Miklas 9.C
  • Johanka Geržová 9.B

                                                                                                Mgr. Vendula Urbaníková