Na své kolegy nezapomínáme

07.12.2023


K příjemným tradicím ZŠ Slavičín - Vlára bezesporu patří předvánoční setkání současných učitelů
a jejich bývalých kolegů. Letošní společné posezení u školního vánočního stromku proběhlo 6. prosince a stejně jako všechna předchozí bylo velmi milé. Do své bývalé školy si přišlo v tento den posedět
a zavzpomínat na svá kantorská léta 21 učitelů.

Na přípravě programu, upomínkových předmětů i pohoštění se podíleli zaměstnanci školy i žáci. Každý z našich hostů byl obdarován vánočním přáním, malým dárkem a kalendářem s fotografiemi ze života školy.

Kulturní program zahájily svým vystoupením děti z přípravné třídy. Jejich rytmický tanec pobavil všechny přítomné. Známé vánoční koledy si všichni notovali za doprovodu Slavičánku a program uzavřel pěvecký kroužek Darebáček se svými sólisty.

Poté se rozproudila živá debata a vzpomínání bývalých kolegů. Společné odpoledne rychle uteklo
a naši hosté odcházeli s příslibem, že se opět za rok před Vánocemi rádi ve škole sejdou.

                                                                                                            PaedDr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy