Muší ráj

27.03.2024

Ve středu se žáci druhých tříd zúčastnili akce "Muší ráj" Pod tímto tajemným názvem se ukrývá poutavá přednáška, týkající se velikonočních zvyků a tradic na Luhačovicku a okolí. Děti se například dozvěděly, co je svatý týden, proč začíná květnou nedělí, jaký význam mají jednotlivé barvy dnů v tomto období
a také proč odlétají zvony do Říma.

Už ví, že Velikonoce nejsou pouze o vymrskání holek velkou pomlázkou, ale vztahují se k ukřižování
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a přípravě na tento svátek, který slaví lidé na celém světě.

Na závěr si po vzoru našich předků vytvořili závěs, kterému se říkalo "muší ráj" a pověsili si ho ve třídě, aby jim připomínal i po Velikonocích tyto příjemně strávené chvíle v muzeu Luhačovického Zálesí.                                                                                                                                               Mgr. Miroslava Zálešáková