Modrá škola

25.03.2024

Modrá škola

22. března se slaví Světový den vody. Na naší škole jsme si tento den připomněli celoškolním projektovým dopolednem s názvem Modrá škola. Žáci i vyučující přišli v modrém oblečení a téma voda se prolínalo napříč všemi vyučovacími předměty. Na 1. i 2. stupni se o vodě povídalo, zpívalo, počítalo, luštily se křížovky a plnily kvízové úkoly. Žáci se taky zamýšleli např. nad významem ochrany čistých vodních toků pro život na Zemi, nad denní spotřebou pitné vody pro člověka a dozvěděli se spoustu dalších údajů o vodě.

Voda je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává, a proto je nutné, abychom si všichni už od nejútlejšího věku uvědomovali její důležitost pro život na Zemi a pro život člověka.

                                                                                                                                           Mgr. Hana Majeriková