Mikulášská nadílka u nás ve škole

11.12.2023

Mezi tradiční předvánoční akce naší školy se každým rokem řadí Mikulášská nadílka. Mikuláš, čerti
a andělé navštívili obě budovy školy. V kostýmech byli žáci z žákovského parlamentu, který má akci na starost.
Kniha hříchů Mikuláše byla plná žáků, kteří následně plnili roztodivné úkoly – básničky, písničky, ale
i "sportovní výkony". Pro každého byl připraven balíček plný sladkostí a ovoce. Andělé byli přejícní, čerti důslední a Mikuláš jako každý rok spravedlivý.
Skupina Mikuláše, čertů i andělů navštívila také vedení školy. Nechyběl ani zpěv andělů u pana ředitele. Vlídným slovem pan ředitel ke všem promluvil a popřál jim krásné Vánoce.
Akce se na obou stupních základní školy povedla a celá družina se za žáky zastaví i další rok. 

                                                                                                                                   Žákovský parlament