Hlavní cena pro Victorii a její pedagogy

11.06.2023

Získat hlavní cenu organizace SONS - Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR a navázat na svůj loňský úspěch se podařilo naší žákyni Victorii Srcháčkové. V mezinárodní výtvarné soutěži pro děti a žáky se zrakovým postižením "Radost tvořit" získala cenu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky za práci "Jak to vidím já". Ocenění si Victorie převzala dne 3. června v Kongresovém centru Zlín při slavnostním vyhlášení výsledků 25. ročníku této soutěže. Program byl součástí 63. Zlín Film Festivalu.
Letos byla po devatenácté v programu Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež udělena "Cena Srdce" za pedagogickou práci s dětmi a mládeží. Cenu předala PaedDr. Alena Gajdůšková našim pedagogům, a to panu učiteli Martinu Poláchovi a asistence pedagoga Marii Šprtové. Oba soustavně pomáhají Victorii na cestě za vzděláním i k dosažení úspěchů.

Victorce Srcháčkové i našim kolegům k mimořádným oceněním blahopřejeme.

Mgr. Jana Pinďáková