Fantastický úspěch

15.06.2024

Filip Tomeček z 9. A se v průběhu tohoto týdne společně s dalšími 30 žáky z celé České republiky účastnil celostátního kola dějepisné olympiády v Hradci Králové. Své znalosti o českém středověku prokázal v testu, vypracoval práci o královském hradu Brumov, jejíž součástí byl i komiks, který vymyslel a nakreslil, a tuto práci prezentoval před odbornou porotou.

Filip vše zvládl velmi dobře a obsadil 3. místo. O tom, že tento úspěch je fantastický, svědčí i to, že naposledy se do celostátního kola této soutěže probojoval žák naší školy před 21 lety.

Filipovi moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

                                                                                                                                         Mgr. Gabriela Šuráňová