Fairtrade

21.01.2024

Co znamená FAIRTRADE?

V hodinách přírodopisu 6. - 9. ročníku proběhla výuka na téma: "Co znamená a jak funguje Fairtrade neboli férově zaplacený obchod".
Snažili jsme se žákům přiblížit život pěstitelů ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky a vysvětlit fungování certifikace Fairtrade. Systém Fairtrade (https://fairtrade.cz) je nejuznávanější a nejdůvěryhodnější známka udržitelnosti ve světě. Tato organizace spolupracuje se dva miliony pěstiteli a pomáhá jim uživit se vlastní prací za férových obchodních podmínek. Ti dostávají za svou práci spravedlivou výkupní cenu, která pěstitele nevykořisťuje a umožňuje jim důstojné živobytí. Jednotliví drobní pěstitelé se sdružují do družstev a zpracovávají danou surovinu společně. Díky většímu objemu obchodu se tak dostávají i na mezinárodní trh. Fairtrade pak tato sdružení podporuje v projektech, ze kterých má prospěch celá komunita, např. stavba škol, silnic, zdravotních středisek či zpracovatelského závodu. Mezi základní principy Fairtrade patří i zákaz nucené a dětské práce a šetrnost k životnímu prostředí.

Naše škola je od letošního školního roku zapojena spolu s padesáti dalšími do systému škol podporujících Fairtrade (https://www.fairtradoveskoly.cz). Tuto podporu jsme zahájilli informovaností žáků a učitelů o této problematice v rámci osvěty ve výuce a na nástěnce. Ve školní budově plánujeme zřídit fairtradový obchůdek a též nabízet fairtradovou kávu či čaje na akcích školy pro rodiče a veřejnost. Rádi bychom zařadili 1 – 2 krát ročně některé fairtradové komodity, např. rýži či kakao ve školní kuchyni při přípravě oběda na akci "Dnes vaříme férově".

                                                                                                                                            Mgr. Hana Majeriková