Evropský den jazyků

02.10.2023

KOLIK ŘEČÍ UMÍŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM

/ výrok připisován T. G. Masarykovi/

Také žáci 5. ročníku oslavili 26. září Evropský den jazyků formou ICT aktivity. Žáci pomyslně cestovali evropskými zeměmi, poznávali nová slova. Hravou formou se přesvědčovali o důležitosti jazykového vzdělávání a mezikulturního porozumění.

                                                                                                                          PaedDr. Bronislava Králíková