Kašpárku, zahrajte nám pohádku…..

05.06.2024

Děti z dramatického kroužku si pro děti mateřských škol a děti z prvních a druhých tříd připravily na začátku června milé překvapení, tři krásné pohádky. Pohádkou O nebeském princi nás provázel roztomilý Kašpárek, v pohádce O dvanácti měsíčkách Maruška přečkala tři náročné cesty do hor
a v Krkonošské pohádce Ančí ukázala, že se nebojí a zachránila sojku před Trautenberkem.

Vystoupení provázely také kvízy, hry a tanečky a všechny děti odcházely nadmíru spokojené.

Děkujeme za krásný zážitek.

                                                                                                                                            Mgr. Hana Strnadová