Den Země

23.04.2024


Den Země si lidé na celém světě každoročně připomínají 22. dubna.

Pro jednotlivé ročníky byly v naší škole na tento den naplánovány venkovní aktivity v okolí školy či s výjezdem do blízkého okolí zaměřené na podporu ochrany životního prostředí a prohlubování pozitivního vztahu k místu, kde žijeme.

Jednou z akcí byla návštěva Envicentra Pro krajinu ve Vysokém Poli pro žáky 5. ročníku v podobě zážitkových výukových programů "Kdo tu byl?" a "Kam s odpadem?". Žáci se naučili rozpoznávat stopy a pobytová znamení zvířat a zopakovali si správné třídění odpadu. Prohlédli si taky ohrady a stáje s domácím zvířectvem. Bonusem byla projížďka koňským povozem.

Pro žáky 6. ročníku byly připraveny exkurze pracovníky místních firem jako je sběrný dvůr Služeb města Slavičína s otevřenou Cirkulou, kotelna na dřevní biomasu na Malém Poli firmy BTH a čistírna odpadních vod v místní části Hrádek na Vlárské dráze.

Poznávání ekologické vesnice Hostětín bylo náplní programu pro žáky 7. ročníku. Jedna skupina žáků se zúčastnila výukového projektového dopoledne Centra Veronica s názvem "Kdyby tisíc Hostětínů" a 2. skupina absolvovala naučnou terénní vycházku po vesnici pod vedením p.uč. Janoty a p. Jála.

Na prohlídku ekofarmy Javorník ve Štítné nad Vláří zavítali žáci 8. ročníku. Seznámili se s chovem hovězího dobytka a zpracováním mléka. Měli příležitost vyzkoušet si dojení na trenažeru či vidět jednodenní telátka. Byla pro ně připravena i ochutnávka mléčných výrobků.

Velmi zodpovědně se v tento den zapojili žáci 9. ročníku do akce Ukliďme Slavičín. Od sdružení slavičínských skautů měli vytýčeny dvě rozsáhlejší lokality k úklidu v blízkém i odlehlejším okolí školy. Po ukončení akce byli žáci sami překvapeni, kolik pytlů odpadu nasbírali.

Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům firem i lektorům za jejich vstřícnost a aktivní zapojení do průběhu akce. Poděkování patří i dopravcům, kteří v tento den zajišťovali autobusovou přepravu dětí.

Letošní Den Země byl opět finančně podpořen městem Slavičín.

                                                                                                                                           Mgr. Hana Majeriková