Den Země na 1. stupni

05.05.2024

V pondělí 29. května se konal "Den Země" na 1. stupni. Všechny děti a paní učitelky začaly den společným zpěvem písně "Chválím tě, Země má" od Z. Svěráka a J. Uhlíře, poté se již jednotlivé třídy vydaly do terénu. Druhé ročníky putovaly po cyklostezce do Nevšové, kde procvičovaly své znalosti
o stromech a rostlinách. Na závěr si žáci opekli špekáčky v Pivečkově lesoparku. Kroky třetích tříd vedly do Šanova, kde děti navštívily včelaře pana Tichého a prohlédly jeho úly. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o životě včel, které využijí nejen při tvoření projektů na připravovaný Farmářský den
(Pozn. 7. května). Čtvrté ročníky se zabývaly tříděním odpadu a jeho dopadem na naši planetu. Třída
1. C s Přípravnou třídou navštívily místní Cirkulu a 1. A s 1. B vyrazily na průzkum na Šabatec.

Díky krásnému počasí jsme si Den Země všichni užili a už se těšíme na další podobnou akci.

                                                                                                                                              Mgr. R. Častulíková