Den stromů na 1. stupni

23.10.2023

Dne 20. října si připomíná celý svět "Den stromů". Myšlenka slavit "Den stromů" se zrodila v roce 1872 v americké Nebrasce. Tehdy se během jediného dne podařilo vysadit přes milion stromů.

A jak jsme slavili na 1. stupni?

Paní učitelka Darja nás všechny rozhlasem přivítala na slavnostním dnu a informovala o tradici slavení. Společným setkáním všech tříd před školou jsme náš den odstartovali, zazpívali jsme si společně již známou píseň "Stromy" od Z. Svěráka a J. Uhlíře. Pak už následovaly aktivity jednotlivých tříd.

Přípravná třída a 1.C se vydali prozkoumat les kolem "Památečního dubu", 1. A a 1. B šli po "fáborkových úkolech". Naši "přípravňáčci" a "prvňáčci"se této akce účastnili poprvé, věřím, že se jim projektový den líbil a společně si ho užili.

Druháci se věnovali tvořivým aktivitám z přírodních materiálů, luštění rébusů a nakonec si "zaskotačili" na zahradě před školou. Třeťáci vyráběli lapbooky a získané poznatky uplatnili v nedalekém lese "Řehák". A co čtvrťáci? Ti se věnovali badatelské činnosti a pokusům.

Třešničkou na dortu bylo vysazení nového stromu před školou - tzv. Catalpy, kterou jsme lidově pojmenovali "Káťa". Přejeme našemu stromečku, aby se mu u nás dařilo a krásně vyrostl.

Děkuji všem paní učitelkám za pestrý program, které si pro své žáky připravily.

                                                                                                            Mgr. R. Častulíková, EVVO 1. stupeň.