Den otevřených dveří

29.04.2024

Návštěvní den ve škole

Ve čtvrtek 25. dubna bylo v naší škole už od ranních hodin velmi živo. Do tříd 1. - 4. ročníku a přípravný třídy se na výuku přicházeli podívat rodiče a prarodiče našich mladších žáků. Milí hosté nejen pozorovali, jak vypadá moderní výuka jejich dětí, ale měli také možnost se svými dětmi spolupracovat při plnění školní práce.

Stejně rušno bylo odpoledne až do večerních hodin v hlavní školní budově v 5. – 9. třídách. Žáci pod vedením vyučujících měli připraveny pro návštěvníky prohlídku školy, výukové, tvořivé i sportovní aktivity.

Jsme rádi, že více než 150 rodičů, prarodičů i bývalých žáků projevilo o naši školu zájem. 

                                                                                                                                  PaedDr. Pavel Macek, MBA