„Poznej a chraň!“

07.04.2024

V soutěži "Poznej a chraň!" postupujeme do krajského kola.

Oblastní kolo přírodovědné soutěže "Poznej a chraň!" proběhlo začátkem dubna ve Zlíně a to ve dvou kategoriích: mladší žáci (4.- 5. ročník) a starší žáci (6.-7. ročník). Soutěž byla určena pro tříčlenné týmy, které již před soutěží spolupracovaly na přípravě a prezentaci svého školního projektu. Letos bylo téma soutěže "Voda, voděnka". Žáci vyplňovali test, jehož obsahem byly fyzikální a chemické vlastnosti vody, rostliny a živočichové vod a břehů vod, ochrana vod, vodstvo Zlínského kraje. Poté je čekala poznávačka 20 rostlin a živočichů vod a v jejich okolí. Po přestávce následovala pro všechny týmy novinka v soutěži – prezentace vlastních projektů zpracovaných v elektronické podobě. Obě naše soutěžní družstva si zvolila pozorování života v okolí slavičínských rybníků Slavík 1 a Slavík 2, které se nachází blízko školy.

Naši školu velmi pěkně reprezentovaly a při soutěži příkladně spolupracolaly týmy v tomto složení:

mladší kategorie: Jiří Machů (5.A), Vašek Běhunčík (5.A) a Patrik Havrlant (5.B)

starší kategorie: Evelin Massa (6.A), Tadeáš Hajda (6.A) a Linda Strnadová (7.A)

Vynikající úspěch se podařil staršímu týmu, který získal 2. místo z 15 s postupem do krajského kola. Musím zmínit, že pouze 1 bod od vítězného umístění.

Krajské kolo se bude konat v úterý 30. 4. ve Zlíně, kde si zasoutěží v přírodovědných znalostech tři nejlepší týmy ze všech oblastních kol (Hradišťska, Kroměřížska, Vsetínska a Zlínska).

Elelin, Tadeáši a Lindo, gratulujeme, přejeme moc stěstí v dalším kole soutěže.

Chválím i chlapce z mladší kategorie, kteří se taky velmi snažili a dosáhli na krásné 6. místo ze 13.

                                                                                                                                       Mgr. Hana Majeriková