ZÁKLADNÍ ŠKOLA - VLÁRA MÁ STATUT PLNĚ ORGANIZOVANÉ 24-TŘÍDNÍ ŠKOLY, KTERÁ NAPLŇUJE ZVOLENÉ MOTO "ŠKOLA PRO VŠECHNY"

Novinky

V 5. A si žáci připomněli svátek našeho národního patrona sv. Václava ve vlastivědě.

Na dva dny vyměnili šesťáci školní lavice za krásné prostředí Mikulčina vrchu, kde se na chatě Lopatě účastnili poznávacích pobytů, jejichž cílem bylo vytvořit dobře fungující třídní kolektivy s kamarádskými vztahy a usnadnit jim přechod na II. stupeň základní školy. Dozvěděli se zajímavé věci o sobě navzájem, seznámili se s třídními, naučili se...

Nový školní rok a příchod podzimu oslavili naši páťáci adaptačním pobytem. Ve dnech 13. – 15. 9. 2023 se pobytu zúčastnilo 41 žáků v horské chatě Lopata. Bílé Karpaty nás přivítaly v plné své kráse, kterou jsme obdivovali při turistické vycházce k chatě Jana. Smyslem pobytu bylo pomocí interaktivních her utužovat třídní kolektivy a vzájemné vztahy...

V letošním školním roce navštěvuje přípravnou třídu 15 dětí. V prvním společném týdnu se děti stihly seznámit s prostředím nové třídy, postavit první společné stavby, namalovat první obrázky a společně oslavit narozeniny.