Policista ve škole

15.04.2024

Práce policie, trestná činnosti páchaná na dětech a mladistvých, trestní odpovědnost, nebezpečí
v reálném i virtuálním světě – to všechno byla témata besed s nprap. Ivanem Mikulkou, které proběhly v rámci prevence rizikového chování. Ty byly určeny žákům pátých a osmých tříd a přispěly k tomu, aby se naši žáci dokázali snáz orientovat v nepředvídaných situacích a uvědomovali si vlastní zodpovědnost.

                                                                                                                                         Mgr. Gabriela Šuráňová