Žákovský parlament pracuje i během koronakrize

Žákovský parlament pracuje i během koronakrize

Schůzky žákovského parlamentu ZŠ Slavičín – Vlára probíhají pravidelně i během pandemie COVID-19. Zástupci tříd v parlamentu se setkávají online v aplikaci ZOOM, kde bývá pravidelně přítomen i ředitel školy. Na online schůzkách se především debatuje o možnostech zlepšení klimatu i vybavení školy. V I. pololetí žáci navrhli panu řediteli celou řadu možných změn. Návrhy na možné zlepšení se tento školní rok nově týkají i „online“ prostředí (způsob výuky, aplikace atd.).

Dva požadavky už vedení školy splnilo. Jedná se dělící stěny mezi pisoáry na chlapeckých záchodech. Další změnou je výměna všech zámků u chlapeckých a dívčích toalet. Tyto změny zlepšují komfort žáků na toaletách.

Dobrou zprávou je, že i nadále bude škola pokračovat v doplnění interaktivních tabulí v jednotlivých třídách. Postupně se tak plní všechny připomínky žáků z žákovského parlamentu.

Žákovský parlament se bude setkávat i nadále. Bude plánovat, upozorňovat a navrhovat… to vše proto, aby byla naše škola znovu o kousek lepší.