Výjezd žákovského parlamentu

Výjezd žákovského parlamentu

Druhou půlku října již tradičně vyplnil výjezd Žákovského parlamentu ZŠ Slavičín – Vlára. Tentokrát jsme strávili dva dny v RC Pohoda v Sidonii. Dva zástupci z každé třídy plnili během setkání řadu rozličných úkolů, aktivit a stmelovacích her. Nezapomnělo se ani na společně strávené chvíle na procházce v lese a u míčových her na hřišti. Během výjezdu jsme stihli zahrát celou her stmelujících kolektiv, které rozvíjí spolupráci a kreativní myšlení. Žáci si také zvolili radu parlamentu (předseda, grafici, hlasatel v rozhlase atd.). V neposlední řadě jsme se věnovali také plánování akcí na nový školní rok. Uvidíme, co nám hygienické předpisy dovolí. Řadu akcí však žáci vymysleli také v online formě. Výstupem výjezdu je i seznam věcí, které by ve škole chtěli žáci zlepšit (lepší škola). Výjezd parlamentu má své nezastupitelné místo a smysl v utváření prostředí a vztahů ve škole do budoucna.