Výjezdní pobyt ŽP v Sidonii se vydařil

Výjezdní pobyt ŽP v Sidonii se vydařil

Tvůrčí, přátelští, nápadití, rozhodní… přesně takovými přídavnými jmény bychom mohli počastovat členy Žákovského parlamentu ZŠ Slavičín – Vlára. Zkraje školního roku je potřebné naplánovat celou činnost parlamentu. Ke stavebním kamenům parlamentu patří komunikace s vedením školy, řešení vztahů mezi třídami, ale i pořádání akcí pro spolužáky. Žáci se 14. – 15. 10. 2019 sešli na výjezdním zasedání parlamentu v rekreačním centru Pohoda v Sidonii. Účastnilo se celkem 28 žáků z 5. – 9. tříd, přičemž každá třída měla na pobytu alespoň jednoho zástupce. Byli to dva dny naplněné seznamovacími hrami, tvorbou plánu činnosti na školní rok, ale i volbou nové rady parlamentu. Ve chvílích volna naši žáci stihli sportovat v přírodě a uvolnit se v lese při procházce přírodou.Podařilo se nám vytvořit plán akcí na letošní školní rok, kterých chce parlament uspořádat nemálo. Patří mezi ně jak tradiční akce jako je florbal, tak i nové soutěže např. ve stavění origami či kvíz ve znalostech počítačových her.Akce však nejsou jediným předmětem činnosti. Žáci živě diskutovali o vztahu mezi jednotlivými třídami, ale také usilovně přemýšleli, jak zlepšit naši školu. Stěžejním bodem diskuse, kterou žáci sami vyvolali, se pak stala stavba nové družiny základní školy.Zasedání parlamentu se jednoduše povedlo a všichni žáci odjížděli naplnění zážitky. Někteří mají i velkou touhu měnit věci ve škole k lepšímu.                                                                                                 


  Mgr. Petr Malec, Bc. Alena Kantnerová