Osmisměrky

Osmisměrky

Ve čtvrtek 24. 1. se uskutečnila další akce pořádána žákovským parlamentem, a to osmisměrky.

Zúčastnilo se celkem 10 žáků z 5. až 7. ročníku. A jak to všechno dopadlo?

1. místo obsadil Michal Janšta ze 7.A

2. místo obsadila Adéla Zálešáková ze 7.A

3. místo obsadil Michal Kalík ze 7.A

Celá akce proběhla v dobré atmosféře, vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.

                                                                                                                     V. Salvetová a V. Cuřínová z ŽP