Výchovní poradci

Výchovní poradci

Mgr. Darja Konečná - výchovný poradce pro žáky 1. - 4. třídy

Mgr. Naděžda Zemánková - výchovný poradce pro žáky 5. – 9. třídy

PaedDr. Petr Navrátil - kariérní poradce pro volbu povolání

Mgr. Anna Obadalová - speciální pedagog