Metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Gabriela Šuráňová - školní metodička prevence ( konzultační hodiny – středa 13.15 hod. – 14.00 hod., po domluvě kdykoliv)


Dlouhodobá preventivní strategie ZŠ Slavičín