Jídelníček

Jídelníček

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ČERVEN PROBĚHNE VE DNECH:
středa    29.5.2019
čtvrtek   30.5.2019
pátek     31.5.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny stravného ve školní jídelně ZŠ Slavičín - Vlára

Vzhledem k postupnému zvýšení cen potravin se od 1.2.2018 zvyšuje cena stravného žákům a to následovně:

   7 – 10 let:   23,-Kč            11 – 14 let:   25,-Kč            15 let a více:   28,-Kč


Objednávka stravy: