Aktuální informace

Aktuální informace

Škola vychází ze závazných pokynů MŠMT. Od středy 18. 11. 2020 je možné prezenční stravování pouze pro přítomné žáky 1. a 2. tříd a zaměstnance školy. Výjimky nejsou možné.
Žáci školy na distanční výuce a důchodci, kteří si objednají oběd, si jej odeberou u výdejního okénka na tácku a přeloží na určeném místě do svého  jídlonosiče.
Pro důchodce
je vyhrazen čas od 10.30 – 11.00 hodin. Pro žáky na distanční výuce po jejím ukončení od 12.00 – 12.15 hodin.
Objednávání obědů a platba stravného bude možná pouze přes internet.
Renata Hrabinová, vedoucí ŠJ