Aktivity školní družiny a klubu na měsíc květen

Aktivity školní družiny a klubu na měsíc květen

 Svátek matek – vyrábíme dárečky, přáníčka. Píšeme na téma Moje maminka  Terénní hra pro žáky třetích a čtvrtých ročníků – Co do lesa nepatří  RETRODEN ve školní družině  Květnové tvoření  Den se zvířátky – vzdělávací program v jednotlivých oddělení  Týden v pohádce – návrh obalu knihy, Z pohádky do pohádky