Aktivity školní družiny a klubu na měsíc duben

Aktivity školní družiny a klubu na měsíc duben

• Měsíc bezpečnosti – individuální programy v jednotlivých odděleních • Vesmírná družina • Pexesiáda • Terénní hra na školním hřišti – Co do lesa nepatří