Měsíční plány činností

Měsíční plány činností

Školní družina a klub chystají na měsíc: ZÁŘÍ 

Poznávání školy a jejího prostředí / školní družinu a klub / dodržování bezpečnosti při přecházení z budovy 1. stupně ZŠ na dřevěný pavilon, při vycházkách na školní hřiště a zahradu.

Bezpečnost ve školní družině a klubu – seznámení žáků s Vnitřním řádem školní družiny a klubu.

Utváření a upevňování nového kolektivu pomocí seznamovacích her.

Pohybové aktivity na školním hřišti.

Venkovní hra pro 1. a 2. třídy – Hledání razítek.

Venkovní hra pro 3. a 4. třídy – Šifra.

  Název souboru Typ souboru
docx zari.docx docx