Měsíční plány činností

Měsíční plány činností

Školní družina a klub chystají na měsíc červen:

  • 1. 6. Den dětí pro I. stupeň ZŠ
  •  Den Oceánů 
  •  14. 6 Den Myslivosti 
  •  21. 6 . Návštěva hasičského sboru v našem městě
  •  Vyrábíme náramky 
  •  Rozloučení se školním rokem v ŠD