Aktuální informace

Aktuální informace

 Provoz školní družiny v období od 22.11. – 26. 11. 2020

 Družinu navštěvují žáci prvních a druhých tříd.

  • Třídy budou provizorně rozděleny:

1. A  - Martina Ptáčková

1. B - Soňa Lysá

2. A - Marcela Šmotková

2. B - Lenka Tomečková

  • Ranní družina je od 6.00, děti budou rozděleny po jednotlivých třídách. Ranní družinu mohou navštěvovat i nezapsaní žáci.
  • Pokud půjdeme ven, tak první třídy budou u školy prvního stupně a druhé třídy na školním hřišti (u hlavní budovy ZŠ Slavičín). Informace budou vždy na vstupních dveřích budovy družiny.
  • Koncová odpolední družina, kdy se všechny děti slučují, nebude. Děti zůstanou rozděleny podle tříd ve svém oddělení až do příchodu svého rodiče.
  • Roušky budou povinné nejen ve vnitřních prostorách družiny, ale i při venkovních aktivitách. Dejte prosím svým dětem dostatečný počet roušek.
  • Prosíme Vás o objednávání obědů z domova přes počítač.