Terénní hra ve školní družině

Terénní hra ve školní družině

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 jsme měli v tomto školním roce naši první společnou aktivitu.

Počasí nám přálo a ve slunečném odpoledni děti ve skupinkách hledaly schované předměty, které nepatří do lesa.  Jejich úkolem bylo si zapamatovat co nejvíce nalezených předmětů. Děti byly velmi šikovné a vítězné skupince chyběl pouze jeden předmět. Každý si z tohoto závodu odnesl nejen sladkou odměnu, ale také pocit důležitosti spolupráce. Už teď se těšíme na další společné aktivity.                       

                                                                        Mgr. Marcela Šmotková