Návštěva u hasičů

Návštěva u hasičů

​Stát se hasičem není tak zcela jednoduchá věc. O tom se v úterý 21. června přesvědčily děti ze školní družiny, když zavítaly na návštěvu k místnímu hasičskému sboru. Usměvavé tváře zaměstnanců a připravené požární auto je už očekávaly. Děti byly seznámeny s přípravou na zásah hasičů, a co všechno je náplní jejich velmi záslužné práce.

Podrobně prozkoumaly obsah požárního auta s technikou a výstrojí, sloužící k hašení požárů, záchraně lidského života, přírody, zvířat a ekologie kolem nás. Též bedlivě sledovaly ukázku práce s velkými kleštěmi, první pomoc a zvláště se jim líbil oblek používaný při styku s chemickými a vysoce hořlavými látkami. Nemalou měrou, při společném povídání, děti přispěly svými znalostmi, za což obdržely malou odměnu. Překvapením pro ně byla vodní sprška z proudnice, která je příjemně osvěžila. Samozřejmě si ji i vyzkoušely a zjistily, že udržet ji není jen tak. Děkujeme všem hasičům za poučné i zábavné prima odpoledne.  

                                                        Soňa Lysá